Մարտինի քաղաքապետարանը հաստատած է վերակառուցման ծրագիրը, որով պատմական Տարա քաղաքին մէջ պիտի կատարուին կրապատմանկ աշխատանքներ: Ծրագիրին համաձայն, պատմական քաղաքի շրջակայքը պիտի կառուցուին հիւրանոցներ եւ առանձնատուներ։