Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի նախաձեռնութեամբ իրականացուած «Արեւմտեան Հայաստանի մարտահրաւէրները» խորագիրը կրող գիտաժողովի երկրորդ օրը Պարիս Հերունիի տիեզերական կեդրոնի նախագիծի ղեկավար, ռատիօ-ֆիզիկոս, փրոֆեսոր Արեւիկ Սարգսեան ներկայացուց ռատիօ-դիտակի եզակիութիւնը, որ պայմանաւորուած է շարք մը չափորոշիչներով, օրինակ, որ  այս ռատիօ-դիտակի չափորոշիչները քանի մը անգամով կը գերազանցեն համազօր այլ ռատիօ-դիտակները, եւ այն պայմանաւորուած է  իր կառուցուածքային առանձնայատկութեամբ։ Հերունի առաջինն էր, որ որոշեց ռատիօ-դիտակին կցել նաեւ տեսողական սարքաւորում եւ այն դարձնել ռատիօ-տեսողական դիտակ։ Փրոֆեսոր Արեւիկ Սարգսեան եզրափակելով ելոյթը, ներակայացուց Հերունիի ազգային տիեզերական կեդրոնի խմբային աշխատանքը, որ կը համագործակցի աշխարհի տարբեր երկիրներու հետ եւ գիտութեան այս ճիւղին մէջ կ’ապահովէ շարժուն առաջընթաց։

https://youtu.be/wZdIa1Apt3c