Ֆրանսիայի Հանրապետութեան Լիոն քաղաքի եւ իր  շրջանի  մէջ ԱրեւմտեանՀայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսութեան ստեղծման  եւԱրեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսինշանակման հետ կապուած

Հանրապետութեան Նախագահ,

Հաշուի առնելով Ֆրանսայի Հանրապետութիւն Լիոն քաղաքի եւ իր շրջանէնԱրեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիութիւն ստանալուդիմումներու թիւի աճը.

Հաշուի առնելով 2014 թ. Մարտի 12-ի թիւ 16 հրամանագիրը.

Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 77-րդ հոդուածը.

Հրամանագիր.

Յոդուած 1. Ֆրանսայի Հանրապետութիւն Լիոն քաղաքին եւ իր շրջանին մէջԱրեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսութիւնստեղծել:

Յոդուած 2. Լիոն քաղաքին եւ իր շրջանին Արեւմտեան ՀայաստանիՀանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսի նշանակում ՝ ի դէմս պրն ՌազմիկԽաչատրեանի :

Յոդուած 3. Այս նշանակումն ունի երկարաձգելի երկամեայ ժամկէտ:

Յոդուած 4. Որոշումը կը հրապարակուի Արեւմտեան ՀայաստանիՀանրապետութեան պաշտօնական տեղեկագիրին մէջ:

Կարին, 10 Յունիս 2022 թ.