Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի հրամանագիրը

N°95 – 2022.10.24թ.

Ազգային ժողովի պատգամաւորներու հերթական ընտրութիւններու կազմակերպման եւ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ապագայ նախագահի ընտրութեան վերաբերեալ

Հանրապետութեան նախագահ,

– Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 71-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 74-րդ, 75-րդ և 92-րդ, 93-րդ յօդուածները;

Հրամանագիր

Յօդուած 1. – Խորհրդարանի պատգամաւորներու եւ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ապագայ նախագահի ընտրութիւնները կազմակերպելու համար Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովի ձեւաւորում։

Յօդուած 2. – Թեկնածուներու թիւը 99-էն մինչեւ 130 առաւելագոյնը

Յօդուած 3. – Հայտերը պիտի ներկայացուին 2023 թուականի Յունուարի 15-էն եւ պատասխանները պէտք է ստացուին մինչեւ 2023 թուականի Փետրուարի 15-ը:

Անոնք դիմումի ձեւը պիտի ստանան 2023 թուականի Փետրուարի 16-էն մինչեւ Փետրուարի 23-ը ինկած ժամանակահատուածին:

Այնտեղ պէտք է յստակ կերպով նշուի.

      1º)  թեկնածուի ազգանունը եւ անունը.

      2º)  թեկնածուներու ազգանունը, անունը, սեռը, ծննդեան տարեթիւը եւ վայրը, բնակութեան վայրը եւ մասնագիտութիւնը:

   3°)  Պատւոյ հռչակագիր եւ որեւէ այլ օժանդակ փաստաթուղթ. այդ թուին՝ թեկնածուի ստորագրութիւնը։

  4°)  Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիներու 80 հովանաւորչական նուիրատւութիւններու ցանկ.

Թեկնածութիւնն ընդունելու մասին անդորրագիրը անոնց պիտի ուղարկուի 2023 թուականի Փետրուարի 24-էն Փետրուարի 28-ը։

Յօդուած 4. – Առաջադրման դիմումները՝ ուղեկցութեամբ 80 հովանաւորչական երաշխիքներով, ընտրական յանձնաժողով պէտք է ներկայացուին ոչ ուշ, քան 2023 թուականի Նոյեմբերի 15-ը՝ ընտրութիւններու օրէն կամ ժամկէտէն ոչ ուշ, քան տասնհինգ օր առաջ՝ ժամը 12:00-ին։ Կը տրուի ստացման հաստատում։

Անոնք կը գրանցուին 99 տեղի համար նախատեսուած պայմաններու առկայութեան պարագային։

Յօդուած 5. – Նախընտրական քարոզարշաւը բաց է 2023 թուականի Փետրուարի 25-էն մինչեւ 2023 թուականի Նոյեմբերի 15-ը ժամը 00:00։

 Ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 2023 թուականի Դեկտեմբերի 1-ին, ժամը 08:00-էն մինչեւ Դեկտեմբերի 8-ին ժամը 00:00 (ԿԸՀ կայքի միջոցով կամ գրաւոր):

Ընտրութիւններու արդիւնքները կը հաստատուին Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովին կողմէ 2023 թուականի Դեկտեմբերի 17-ին եւ կը հրապարակուին Ներքին գործոց նախարարութեան կողմէ։

Յօդուած 6. – Հրամանագիրը կը հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական տեղեկագիրին մէջ։

Կարին, 24 Հոկտեմբերի, 2022թ.

Արմենակ Աբրահամեան

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ