Խոր կսկիծով կը յայտնենք Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան  Ազգային ժողովի նախագահ Նելլի Յարութիւնեանի եղբօր՝ Քաջիկ Յարութիւնեանի վաղաժամ մահուան գոյժը։ Արեւմտեան Հայաստանի նախագահը, կառավարութիւնն ու Ազգային ժողովը կը ցաւակցին եւ զօրակցութիւն կը յայտնեն իրենց գործընկերոջ եւ ընտանիքի անդամներուն՝  կիսելով անոնց վիշտը։

Հանգչի՛ր խաղաղութեամբ, սիրելի՛ Քաջիկ, յիշատակդ  միշտ վառ պիտի մնայ: