– Դուք Ձեզ կը համարէք Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացի, Ցեղասպանութիւնը վերապրածներու ժառանգներ։

– Կ’ուզէք պայքարիլ հայ ազգին նկատմամբ անարդարութեան դէմ։

– Դուք կ’ուզէք պայքարիլ այն Ցեղասպանութեան դէմ, որ մինչեւ այսօր կը կատարուի հայ ազգին դէմ։

– Դուք կը ցանկաք պաշտպանել ձեր ինքնավարութիւնը, ձեր աւանդական գիտելիքները, ձեր աւանդոյթները, ձեր ցեղային ներուժը եւ ձեր մշակութային արտայայտութիւնները:

– Կ’ուզէք լրացնել իրաւական բացերը եւ գործի դնել Sui generis իրաւական մեխանիզմներ՝ պաշտպանելու հայ ազգի իրաւունքները։

– Դուք կը ցանկաք ուժեղացնել Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանի գործունէութիւնը։

– Դուք կը տիրապետէք համակարգիչի եւ համացանցի գործիքին կամ կը ցանկաք սորվիլ այն:

– Կը խօոիք հայերէն կամ կ’ուզէք սորվիլ:

– Դուք գիտէք Արեւմտեան Հայաստանի պատմութիւնը կամ կը ցանկաք սորվիլ այն։

– Դուք պատրաստ էք ստանձնել ձեր թեկնածութիւնը պաշտպանելու համար 9 ամսուան ընթացքին 80 հովանաւորութիւն հաւաքելու մարտահրաւէրը:

Այնուհետեւ կրնաք պարզ գրաւոր դիմումով ներկայացնել Ձեր թեկնածութիւնը՝ մասնակցելու Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանի յաջորդ 2023 թուականի օրէնսդիր ընտրութիւններուն՝ նշելով ձեր կապի տուեալները՝

ՏԻՊԱՐ Օգտագործման համար

Ես՝ ներքոստորագրեալս, ………………………………………………. Սոյնով կը խնդրեմ ընտրական յանձնաժողովին հնարաւորութիւն ներկայացնել իմ թեկնածութիւնս 2023 թուականի Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանական ընտրութիւններուն։

Յայտերը պէտք է ընդունուին մինչեւ 2023 թուականի Փետրուարի 15-ը