Բերրի հողերով եւ հարուստ բնութեամբ յայտնի Միջագետքի տարածաշրջանին մէջ հազարամեակներ շարունակ բազմաթիւ քաղաքակրթութիւններ ապրած են։ Այս տարածաշրջանի շատ հնագոյն քաղաքներ, որոնց անունները կը յիշատակուին պատմութեան մէջ, բայց անոնց գոյութեան մասին ստոյգ տեղեկութիւն չէ եղած,  բացայայտուած են պեղումներու արդիւնքով։

անոնցմէ մէկն ալ Մերել քաղաքն է։ Այս քաղաքին մասին նոյնպէս տեղեկութիւններ չկան։ «Պինկէօլ» համալսարանի դասախօս, պատմաբան դոկտ. Նեպի Պութասիմ քաղաքին մասին այսպէս  խօսած է. «Հնամեայ քաղաքի թուագրման մասին տեղեկութիւն չկայ, տպաւորութիւնն այն է, որ այն յանկարծակի անհետացած է։ Դարպասներու մուտքերը, քարերու կառուցուածքը նոյնն են, ինչ որ Զերզեւան ամրոցինը։ Ես քաղաքի աւերակները եւ քարերու զարդանախշերը կը նմանցնեմ նաեւ հնագոյն Փալմիրային: Տարածքը շատ մեծ է: Եթէ հետազօտութիւններ կատարուին, շատ կարեւոր բացայայտումներ կրնան կատարուիլ: Մենք առաջարկած ենք  քաղաքը ճանչնալ որպէս պահպանուող տարածք»։