Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստակայանի եթերով Հայկական Ճարտարապետութիւնն ՈՒսումնասիրող հիմնադրամի տնօրէն Էմմա Աբրահամեան ներկայացուց «Արցախի մանրատեղանունները» գիրքի հրատարակման համար տարուած աշխատանքները, նշելով․ «Գիրքին մէջ առկայ է իմաստակառուցուածքային վերլուծութիւն, հայկական արմատներու բացայայտում, որոնք ալ ներկայ ժամանակահատուածին շատ արդիական են։ Այս գիրքը Սամուէլ Կարապետեանի տարիներու աշխատանքի արդիւնքն է, որ այսօր կը դրուի ընթերցողի սեղանին։ 1980 թուականէն ի վեր յուշարձաններու ուսումնասիրութեան զուգահեռ,  ան սկսաւ մանրատեղանուններու հաւաքագրման եւ ճշգրիտ տեղորոշման աշխատանքները, ներառելով ոչ միայն միջնադարէն աւանդուածները, այլեւ մերօրեաները։ Այն բացառիկ է ամէն առումով, քանի որ մանրատեղանունները կը նշուին միջնադարեան գրաւոր աղբիւրներուն, վիմագիր արձանագրութուններուն մէջ, իսկ Սամուէլ իր առջեւ նպատակ դրած էր գտնել անոնց ճշգրիտ տեղորոշումը»։

https://youtu.be/sL3PM1K4ePc