Հայաստանի պատմութեան թանգարանին մէջ բացուած է «Դրուագներ ինքնութեան. գորգ» խորագիրը կրող ժամանակաւոր ցուցադրութիւնը, ուր ներառուած է Հայաստանի պատմութեան թանգարանի ազգագրութեան ֆոնտին մէջ պահուող գորգերէն  արժէքաւոր ընտրանի մը։ Ցուցադրութեան ներկայացուած են գորգերու, կարպետներու, աղամաններու, անկողնապարկերու, խուրճիններու եւ այլ իրերու  քանի մը տասնեակ եզակի օրինակներ։

Հաւաքածուին մէջ ներառուած գորգերու եւ կարպետներու ժամանակագրութիւնն ու աշխարհագրութիւնը լայն է․  անոնք պատրաստուած են Արեւմտեան Հայաստանի՝ Վասպուրականի, Կիլիկիոյ, Կեսարիոյ, Արցախի, Սիւնիքի, Նախիջեւանի, Լոռիի, Շիրակի, ինչպէս նաեւ Պարսկաստանի, Ատրպէյճանի, Վրաստանի, Հնդկաստանի, Պուլկարիոյ հայ վարպետներու կողմէ։ 

Ցուցադրութեան նպատակն է հանրութեան ի ցոյց դնել Հայաստանի պատմութեան թանգարանին մէջ պահուող գորգերու եւ կարպետագործ առարկաներու տակաւին չցուցադրուած նմոյշները, որոնք էապէս պիտի նպաստեն գորգագործական աւանդոյթի ներկայացման եւ բացայայտման գործին։

Leave a Reply