Վնեսա բերդը կը գտնուի Արցախի՝ Հադրութ շրջանին մէջ, Տող-Հադրութ մայրուղիէն երկու քմ հեռաւորութեան վրայ։ Բռնազաւթուած է Ատրպէյճանի կողմէ։ Բերդը համարուած է Դիզակի ժողովուրդի ազատագրական պայքարի առաջնակարգ ամրոցը։ Անոր աշխարհագրական դիրքը հնարաւորութիւն տուած է ազդանշանային կապ ապահովել միւս բերդերուն հետ, իսկ բերդի ուղեկալը հսկողութեան տակ կը պահէր Արաքսէն հիւսիս ինկած տափարակով կատարուող անցուդարձը։ Բերդը շրջապատուած է ձորերով, իսկ արեւմտեան մասով կը միանայ Վնեսա սարին։ Ունի 125մ երկայնք, 4-12մ բարձրութիւն։ Առանձին հատուածներու մէջ պահպանուած են աշտարակներու կիսակլոր հիմքերը։ Ներկայիս գրեթէ ամբողջական պահպանուած է 10-12մ բարձրութիւն ունեցող աշտարակներէն մէկը։ 

Արցախեան երկրորդ պատերազմի ռազմական գործողութիւններու ժամանակ բերդը չէ տուժած, յետպատերազմեան վիճակին մասին տեղեկութիւններ չկան։