Սալզպուրկի Փարիզ-Լոտրոնի (Աւստրիա) համալսարանի Քրիստոնեայ արեւելքի հետազօտութիւններու կեդրոնը, հայագէտ Եասմին Տում-Թրակութի ղեկավարութեամբ Արցախի հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան նուիրուած դրամաշնորհային առաջին մրցոյթի ծիրին մէջ հետազօտական հինգ դրամաշնորհ տրամադրած է երիտասարդ գիտնականներուն։  Այս ծրագիրը նպատակ ունի խթանել Արցախի (քրիստոնէական) պատմութեան, մշակոյթին, հնագիտութեան, արուեստին, ինչպէս նաեւ պատմամշակութային յուշարձաններուն վերաբերեալ երիտասարդ գիտնականներու հետազօտութիւնները, նպաստել հայկական մշակութային ժառանգութեան ուսումնասիրութեան։ Խրախուսուած հինգ հետազօտութիւններն ալ Հայաստանէն են, զորս կը ներկայացնեն գիտահետազօտական տարբեր հաստատութիւններ։ 

Հետազօտական նախագիծերը պիտի իրականացուին Սալսպուրկի համալսարանի հայագիտութեան բաժնին հետ սերտ համագործակցութեամբ եւ փորձագիտական ու գիտական խորհրդատւութեամբ։ Արդիւնքները գիտական զեկուցումներու եւ յօդուածներու տեսքով պիտի ամփոփուին յաջորդ տարեվերջը՝ նաեւ Սալզպուրկի համալսարանին մէջ։