Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստակայանի եթերով,  Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովին կողմէ կազմակերպուած «Արեւմտեան Հայաստանի մարտահրաւէրները» խորագիրը կրող գիտաժողովի երրորդ օրը, Արեւմտեան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամեան ներկայացուց Արեւմտեան Հայաստանի մարտահրաւէրները եւ մեր այսօրուան մարտավարութիւնը, արտաքին եւ ներքին քաղաքականութիւնը, պաշտպանական հարցերը եւ այն աշխատանքները, որոնք ապագային  պէտք է իրականացնել։ Անդրադարձաւ Միհրան Փրկիչի կողմէ բարձրացուած հարցին, ըստ որուն ինչպէ՞ս կրնան Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիները աւելի դիւրին կերպով ստանալ ՀՀ քաղաքացութիւն․ այս մասով նախագահը նշեց․ «Այս շատ կարեւոր հարց է, քանի որ այդ նաեւ անվտանգային խնդիրներ կը պարունակէ իր մէջ։

Դիմորդի մկրտութեան խնդիրը լուծելու համար կան քանի մը առաջարկներ, օրինակ՝ ՀՀ անձնագիր ստանալու համար դիմող անձին կողմէ քաղաքացութեան դիմումին հետ միասին ՀՀ քաղաքացիներու 5 լրացուցիչ ստորագրութիւն ներկայացնելու հնարաւորութիւն ապահովելով, համաձայն որուն, անձը Արեւմտեան Հայաստանի բնակիչ է, հայ է, եւ պատրաստ է ընդունիլ ՀՀ սահմանադրութեան բոլոր կէտերը։ Անհրաժեշտ է նաեւ ուսումնասիրել եզիտի պահանջատէրերու կամ արեւորդիներու, այսինքն՝ կրօնով քրիստոնեայ չհանդիսացող պահանջատէրերու վիճակը։