Օրերս Մատենադարանին մէջ բացուած է բացառիկ ցուցահանդէս, ուր տարբեր դարերու ձեռագիրներու, պատկերներու միջոցով ներկայացուած է պատմութեան մէջ առաջին երկու քրիստոնեայ արքաներու՝ Կոստանդին Մեծի եւ Տրդատ Մեծի հանդիպման պատմութիւնը: «Կոստանդին Մեծ եւ Տրդատ Մեծ․ Հայ-հռոմէական դաշինքը պատմութեան եւ պատկերներու մէջ» խորագիրը կրող ցուցահանդէսին ներկայացուած են գրաւոր աղբիւրներով եւ պատկերներով մեզի հասած այն տեղեկութիւնները, որոնք կը վերաբերին երկու թագաւորներու հանդիպման պատմութեան եւ երկու երկիրներուն միջեւ կնքուած «Սիրոյ եւ միաբանութեան» դաշինքին։ Այս հանդիպումը առաջին անգամ 5-րդ դարու պատմիչ Ագաթանգեղոս նկարագրած է,  իսկ յետագային՝ 9-11-րդ դարերուն եւ Կիլիկիոյ թագաւորութեան շրջանին հանգամանալից անդրադարձ եղած է։

Ցուցադրութեան կորիզը Մատենադարանին մէջ պահուող Բաղէշի մէջ նկարազարդուած 16-րդ դարու ձեռագիր մըն է, ուր առաջին անգամ պատկերագրօրէն մեկնաբանուած է երկու արքաներու հանդիպումը, իսկ յետագային այս պատկերագրութիւնը աւելի կը զարգանայ եւ ճոխ կը ներկայացուի նոր Ջուղայի միջավայրին մէջ:

Ցուցահանդէսը նուիրուած է հայ-իտալական դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատման 30 ամեակին:

Իմանալով, որ իրականութեան մէջ Իտալիոյ եւ Հայաստան պետութեան միջեւ դիւանագիտական ​յհարաբերութիւնները կը սկսին այն ժամանակէն, երբ Իտալիոյ Թագաւորութիւնը որպէս Դաշնակիցներու Գերագոյն խորհուրդի անդամներ ճանչցաւ Հայաստան պետութիւնը  Հայաստանի տարածքին, Սան Ռեմոյի համաժողովին՝ 1920թ-ին, հանդիսանալով Սեւրի միջազգային խաղաղութեան Դաշնագիրի գլխաւոր ստորագրողներէն մէկը։

Ցուցահանդէսը պիտի տեւէ մինչեւ 2023թ․ Մարտի 31-ը։