2022 թուականի Դեկտեմբերի 17-ին՝ Շաբաթ օրը, ժամը 12:00-ին՝ Հայաստանի մէջ,  09:00-ին՝   Ֆրանսա – Լիոն,   04:00-ին՝  Արժանթին,  22:00-ին՝ Լոս Անճելըս 

տեղի պիտի ունենայ Արեւմտեան Հայաստանի (Խորհրդարանի) Ազգային ժողովի  Երկրորդ Գումարման, Ութերորդ նստաշրջանի  նիստը 

Նիստը պիտի կայանայ հետեւեալ ծրագիրով․

Առաջին մաս․

ա) Խորհրդարանի նախագահի բացման Խօսքը 

բ) Հաստատել նիստին ներկայ եւ բացակայ պատգամաւորներու ցանկը եւ լիազորուած պատգամաւորներու լիազօրութիւնները; 

գ)Ներկայացնել եւ հաստատել նիստի օրակարգը; 

դ) Ներկայացնել եւ հաստատել պատգամաւորներու նոր թեկնածութիւններ (30 ստորագրութիւն վերջին) (Պատուիրակագիր մինչեւ Դեկտեմբերի 2023 թուականը)՝

ե) ԱԺ պատգամաւորական  յանձնաժողովները մասնաւորապէս՝  յանձնաժողովի նախագահները  հաշուետու ըլլան ընթացիկ ժամանակահատուածին համար ( բոլոր հաշուետւութիւնները գրաւոր)։

Վեթերաններու եւ հաշմանդամութիւն ունեցող անձերու եւ հայրենասիրական, հասարակական ու համայնքային կազմակերպութիւններու յանձնաժողով

Վրէժ Աբրահամեան

Իրաւաբանական յանձնաժողով (Օրինագիծեր մշակող յանձնաժողով)

Նելլի Յարութիւնեան

զ) Ներքին կանոնակարգում նոր հնարաւոր փոփոխութիւնները եւ ընթացիկ տարուայ նոր գործադիր բանաձեւերու քննարկումը։

է) Նախընտրական քարոզարշաւի կազմակերպում։

ը) Պատգամաւորներու ելոյթներ։

                                                               1/ Լէոնարտօ Պասմաճեան

                                                            2 /Արա Քեշիշեան

                                                              3 /Ասատուր Պալքզ

Ընդմիջում :

Երկրորդ  մաս․ 

ա/ Պատգամաւորներու ելոյթներ :

բ/ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Ա․Աբրահամեանի ելոյթը

գ/ Ազգային Սահմանադրութեան փոփոխութիւններու առաջարկները

դ)Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութեան Վարչապետի եւ նախարարութիւններու ելոյթը, նախարարներու եւ  կառավարութեան աշխատանքները

ե) Խորհրդարանի նախագահի փակման Խօսք

Նիստի ամփոփում 

Նելլի Յարութիւնեան

Արեւմտեան Հայաստանի (Խորհրդարանի) Ազգային ժողովի Նախագահ