Աւստրալիոյ մէջ հայերը հաստատուած են 1850-ական թուականներէն` տեղափոխուելով գլխաւորաբար Արեւմտեան Հայաստանէն: 

1918-ին՝ Հայերու Ցեղասպանութենէն մազապուրծ փոքրաթիւ հայ գաղթականներ, մասնաւորապէս՝ բարեգործական կազմակերպութիւններու միջոցով, ապաստանած են Աւստրալիա:

20-րդ դարու սկիզբը աստիճանաբար սկսած են կեդրոնանալ խոշոր քաղաքներու մէջ, ուր զբաղած են գլխաւորաբար առեւտուրով եւ արհեստով, երբեմն ալ աշխատանք գտած են նաւերու վրայ: Համայնքը ստուարացած եւ սկսած է կազմաւորուիլ 1960-ական թթ.: 

Աւստրալահայերու մեջ մեծ թիւ կը կազմեն գործարարները, արհեստաւորները, բժիշկները, պետական ծառայողները, փաստաբանները:  

Կան նաեւ այլ երիտասարդական ու մարզական միութիւններ, թատերախումբեր, երգչախումբեր, պարախումբեր, հայկական ռատիօ-ժամեր, Սիտնիի եւ Մելպուրնի մէջ` Հայաստանեայց Առաքելական, Կաթողիկէ եւ Աւետարանչական եկեղեցիներ, ամէնօրեայ եւ միօրեայ վարժարաններ։