Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստակայանը անդրադարձած է Ռոպերթ Ֆլորէսի կողմէ կազմակերպուած միջոցառման, ուր Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեան հրաւիրուած էր որպէս բանախօս՝ ներկայացնելու Արեւմտեան Հայաստանը։ Նախագահ Աբրահամեան իր ելոյթին մէջ մասնաաւորապէս նշած է․ «Արեւմտեան Հայաստանը, այն  Հայաստանն է,  ուր իրագործուած է  Հայերու Ցեղասպանութիւնը: Մենք չենք ըսեր «Հայոց Ցեղասպանութիւն», ցեղասպանութիւնը, որպէս յանցագործութիւն, եղած է ոչ թէ հայկական, այլ թրքական, այդ պատճառով ալ կ’ըսենք՝ Հայերու դէմ  իրագործուած  Ցեղասպանութիւն։ Հայերու Ցեղասպանութիւնը  մարդկութեան դէմ յանցագործութիւն է՝ իրագործուած Թուքիոյ կողմէ։ Ես, պարոն Կէտիկեանը, պարոն Միսակ Մանուշեանը, այդ Ցեղասպանութիւնը վերապրածներու սերունդն ենք: Մենք մեր հետ կը տանինք ա՛յս վկայութիւնը, պատմութիւնը եւ ժառանգութիւնը: Այսպիսով, պարոն Կէտիկեան այդ ժառանգութեան իսկութիւնը կը բերէ ներկայ ժամանակներ»: Արմենակ Աբրահամեան, բարձր գնահատելով անուանի բեմադրիչին աշխատանքը,  հանդիպման աւարտին Պարոն Կէտիկեանին  յանձնեց Պօղոս Նուպարի անուան պրոնզաձոյլ մետալը։