Զանգուածային ոճրագործութիւններու կանխարգելման ուղղուած համաշխարհային գործողութեան (GAAMAC) նախագահ Սիլվիա Ֆերնանտէս տէ Կուրմէնտի նոր հնարաւոր ցեղասպանութիւնները կանխարգելելու ծիրին մէջ կը կարեւորէ իրականացուած ցեղասպանութիւններուն մասին տեղեկատւութեան տարածումը, կրթութիւնը, պատասխանատւութիւնը: Կուրմէնտի նման տեսակէտ յայտնեց  Երեւանի մէջ տեղի ունեցող «Ընդդէմ ցեղասպանութեան յանցագործութեան» 4-րդ համաշխարհային գիտաժողովի ծիրին մէջ: 

«Անցեալի փորձէն եւ անցեալին իրականացուած ցեղասպանութիւններէն դասեր քաղելը չափազանց կարեւոր է  նոր ցեղասպանութիւնները կանխելու համար»,- նշած է ան: Անդրադառնալով Հայերու դէմ  իրագործուած Ցեղասպանութեան փաստին ու Թուրքիոյ ժխտողականութեան, նշած է. «Կը կարծեմ, որ որեւէ իրավիճակի մէջ կարեւոր է բացատրել փաստերը եւ տարածել անոնց մասին տեղեկատւութիւն։ Խօսքը մէկ երկրի մասին չէ, այն կը վերաբերի ամբողջ միջազգային հանրութեան: Հայաստանը շատ բան կը կատարէ` փորձելու այդ տեղեկատուակիր հայերու իշխանութեան վերկանգնումը Արեւմտեան Հայաստանի տարածքին եւ այլն։ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի ջանքերով»:

Կուրմէնտի չափազանց կարեւորած է նաեւ զոհերու, կորուստներու համար փոխհատուցումը: Ըստ անոր, պատասխանատւութիւնը եւս չափազանց կարեւոր է, որ կրնայ իրականացուիլ ինչպէս ազգային, այնպէս ալ միջազգային մակարդակով:

Արեւմտեան Հայաստանը Ցեղասպանութեան ճանաչման հարցէն առաւել՝ կը կարեւորէ հատուցման խնդիրը, բան մը, որ կը նշանակէ բնիկ հայերու վերադարձը հայրենիք, նիւթական եւ մշակութային կորուստներիու փոխհատուցումը, Աբրահամեանը միջազգային տարբեր հարթակներէ մշտապէս ներկայացուցած է այս տեսակէտը համալրուած փաստերու փաթեթով, որ հաւաքագրուած է տասնեակ տարիներու ընթացքին։