Ակադեմիկոս Նիկողայոս Մառի անուան հայագիտութեան միջազգային գիտական մրցոյթը սկսած է իր աշխատանքը, յայտերը պիտի ընդունուին Դեկտեմբերի 19-էն Յուլիսի 30-ի միջեւ ինկած ժամանակահատուածին: Տեղեկութիւնը «Sputnik Արմենիա»ի կեսրոնին մէջ կազմակերպուած մամլոյ ասուլիսի ժամանակ յայտնած է մրցոյթի կազմակերպիչ Վատիմ Ֆեֆիլով։

Այս իր տեսակին մէջ միակ մրցոյթն է։ Գաղափարը Հայ-Ռուսական համալսարանի (ՀՌՀ) Արեւելագիտութեան ճիւղի տնօրէն Գառնիկ Ասատրեանինն է։ Կազմակերպիչները յայտեր  կ’ընդունին աշխարհի բոլոր երկիրներու հետազօտողներէն։ Աշխատանքներու նիւթերը ծաւալուն են՝ հայոց պատմութիւն հնագոյն ժամանակներէն մինչեւ մեր օրերը, հայ-ռուսական յարաբերութիւններու պատմութիւն, հայ-իրանական, հայ-թրքական յարաբերութիւններ, Հայերու Ցեղասպանութեան հիմնախնդիր, հայկական ազգագրութիւն, հայ արուեստի պատմութիւն, բանահիւսութիւն, կրօն, ժողովրդական հաւատալիքներ, հայ լեզուաբանութիւն, արձանագրութեանց գիտութիւն եւ այլն: Կազմակերպիչները կը նշեն, որ հրապարակումը պէտք է ըլլայ անկողմնակալ եւ գիտական ու բաղկացած ըլլայ առնուազն 60-70 էջէ: