Քուրմ Յարութ Առաքելեան ներկայացուցած է հայկական տօնացոյցը, ուր Յունուարի 1 որպէս նոր տարի չէք գտներ: Հայոց սրբազան Ամանոր-նոր տարին Արեգ Ամսվուան Արեգ օրն է՝ Մարտի 21-ին, գարնանային օրահաւասարին։

Հայոց սրբազան տոմարի մանրամասները առկայ են մեր կայքին ներկայացուած օրացոյցին մէջ։