Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստակայանի եթերով Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեան հանդէս եկաւ տարեվերջեան ամփոփիչ ելոյթով, նշելով այն կարեւոր իրադարձութիւնները, որոնք տեղի ունեցած են 2022 թուականին։ Տարին Արեւմտեան Հայաստանի համար բեղմնաւոր էր, քանի որ տեղի ունեցան շարք մը պաշտօնական եւ ոչ պաշտօնական նշանակալի հանդիպումներ, անոնց արդիւնքով ձեռք բերուելով կարեւոր  պայմանաւորուածութիւններ։ Տարին կարեւոր էր նաեւ անով, որ ԱՀՀ նախագահը եւ պատգամաւորները առաքելութեամբ այցելեցին Արեւմտեան Հայաստան, կատարեցին ուսումնասիրութիւններ, ունեցան հանդիպումներ բնիկ հայերու հետ, քննարկեցին Արեւմտեան Հայաստանին առնչուող  բազմաթիւ կարեւոր հարցեր։ 2022 թուականի  ընթացքին միջազգային տարբեր ամպիոններէ ԱՀՀ  նախագահ Արմենակ Աբրահամեան եւ Արտաքին գործոց նախարար Լիտիա Մարկոսեան հանդէս եկան յայտարարութիւններով, որոնք կը վերաբերին ինչպէ՛ս Արեւմտեան Հայաստանին, այնպէ՛ս ալ Արցախին։ 

Միջազգային հարթակի վրայ իրաւունքներու պաշտպանութիւնը  Արեւմտեան Հայաստանի համար դարձած է ուղենիշ եւ պատուի հարց, ու այն հաշուի առնվելով, Եւրոպական դատարանի մէջ՝ Ատրպէյճանի դէմ քանի մը ճակատով դատեր բացուեցան  հիմք ընդունելով արցախահայութեան դիմում-խնդրանքները։ Իսկ ԱՀՀ կառավարութիւնը՝ վարչապետ Սեդա Մելիքեանի գլխաւորութեամբ, կեդրոնացած էր առանցքային խնդիրներու լուծմամբ։ Այս տարի գնահատելի էր նաեւ Ազգային Ժողովի աշխատանքը։ Տարուայ երկրորդ կիսուն ԱԺ նախագահ Նելլի Յարութիւնեանի  ջանքերով կազմակերպուեցաւ «Արեւմտեան Հայաստանի մարտահրաւէրները» խորագիրը կրող  եռօրեայ գիտաժողովը, որ Երեւանի մէջ համախմբեց Արեւմտեան Հայաստանի պատգամաւորները՝ աշխարհի տարբեր երկիրներէ, քաղաքացիներու եւ բովանդակային քննարկումներու շնորհիւ ձեւաւորուեցաւ աշխատանքներոխ յստակ ցանկ, որ նախատեսուած է իրագործել 2023 թուականին։ Տարուան վերջը Եւրոպական դատարանին մէջ, Արեւմտեան Հայաստանը եւս 3 դատ բացաւ Ատրպէյճանի դէմ, որուն արդիւնքը պիտի տեսնենք արդէն 2023 թուականին։