Վերջին տարիներուն Վանայ լիճի ծաւալը կը շարունակէ նուազիլ։ Հակառակ լիճը մաքրելու ջանքերուն, աղտոտածութիւնը նոյնպէս կը շարունակուի նոյն ընթացքով։  Կլիմայի փոփոխութեան եւ երաշտին հետ միասին վտանգուած է Վանայ լիճի բնապահպանական համակարգը։ Տարածաշրջանին մէջ բազմաթիւ լիճեր, գետեր եւ ամբարտակներ  ցամքած են երաշտի պատճառով, անոր կը  գումարուի նաեւ շրջակայ միջավայրի աղտոտածութիւնը, որմէ կը տուժէ նաեւ լիճի տեղայատուկ տեսակ համարուող տառեխ ձուկը:

Վերջին տարիներուն ամէնէն քննարկուող հարցերէն են Վանայ լիճի աղտոտածութիւնը եւ  համաշխարհային տաքացման հետեւանքով առաջ եկող ցամաքումը։ Մասնագէտները լրջօրէն անհանգստացած են Վանայ լիճի ապագային ու անոր բնապահպանական համակարգի վերականգնման համար։ 

Արեւմտեան Հայաստանի բռնազաւթուած հողերուն մէջ թրքական ղեկավարութեան պատճառով կը շարունակէ մեծ վնաս կրել ինչպէս բնապահպանական համակարգը, այնպէս ալ շրջակայքը ապրող բնակչութիւնը։ Մինչեւ օրս ալ կը  շարունակուի մեր տարածքներու բնական պաշարներու գերօգտագործումը։