Նախիջեւանի Ճահուկ գաւառը 1-4րդ դարերուն կը գտնուէր Արշակունիներու թագաւորութեան ներքոյ, իսկ յետագային՝ 10-րդ դարէն, այն վարչականօրէն կը մտնէ Սիւնեաց իշխան Սմբատի տիրապետութեան տակ։

Ճահուկը Նախիջեւանի միւս գաւառներուն նման պատմաճարտարապետական յուշարձաններով հարուստ անկիւն մըն է, որոնց մեծ մասը այժմ աւերակ վիճակի մէջ է։ Ճահուկի պատմական բնակավայրերը տեղակայուած են գլխաւորաբար լեռներու գիրկը եւ գետափնեայ հարթութիւններու վրայ։ Գաւառի կեդրոնէն կը հոսի պատմական Նախճաւան գետը։ 16-18րդ դարերուն Ճահուկը բաժնուած եղած է երկու՝ Ճահուկ եւ Շահապունիք մասերու, որոնցմէ Շահապունիք մասը երբեմն հանդէս եկած է նաեւ որպէս առանձին գաւառ։

Ճահուկ գաւառը Նախիջեւանի միւս բնակատեղիներուն նման անմասն չէ մնացած աւերումներէ։ Այսուհանդերձ գաւառի հոգեւոր կեդրոններն ու ճարտարապետական յուշարձանները 12-18րդ դարերուն, որպէս հայրենական տիրոյթի արժէքներ, խնամքով վերականգնուած ու նորանոր յուշարձաններ եւ բնակավայրեր հիմնուած են Սիւնեաց ու Վայոց ձորի իշխաններու կողմէ կամ ալ անոնց հովանաւորութեամբ։

Նախիջեւանի տարածաշրջանին մէջ 20-րդ դարէն բռնազաւթիչ Ատրպէյճան կը վարէ մշակութային ցեղասպանութեան քաղաքականութիւն, որուն մասին ապացոյցները մանրամասնօրէն հաւաքագրած է Արեւմտեան Հայաստանը եւ միջազգային դատ բացած այդ արարքներուն համար։