ՄԱԿ Գլխաւոր համախմբման կողմէ ընդունուած եւ 1951 թուականի Յունուարի 12-ին ուժի մէջ մտած Ցեղասպանութեան յանցագործութիւնը կանխելու եւ անոր համար պատիժի մասին պայմանադրութեան մշակման ու ընդունման գործին մէջ էական դեր խաղացած է հրէական ծագում ունեցող լեհ իրաւագէտ Ռաֆայէլ Լեմկին, որ Գերմանիոյ պատերազմական յանցագործներուն՝ Նիւրնպերկեան դատավարութեան ժամանակ (1945–1946) ԱՄՆ մեղադրողի խորհրդականն էր։ Այդ դատավարութիւնը դրդեց ընդունելու ցեղասպանութեան մասին պայմանադրութիւն եւ արագացուց անոր մշակումը։ 

Իսրայէլցի հետազօտող, փրոֆեսոր Աորոն Եաիր նշած է, որ Ռաֆայէլ Լեմկին ստեղծելով «ցեղասպանութիւն» եզրը, նկատի ունէր 1915 թուականի՝ Հայերու դէմ իրագործուած ցեղասպանութիւնը։ Այդ եզրը կը հանդիպէր Նիւրնպերկեան դատավարութեան սեւագրային տարբերակներուն մէջ, սակայն վերջնական տարբերակին մէջ փոխարինուած էր «մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններ» ձեւակերպմամբ։ Պայմանադրութիւնը ցեղասպանութիւնը կը բնորոշէ ելլելով այդ երեւոյթի էութենէն ու նպատակներէն, եւ ոչ թէ գործողութիւններու չափերէն կամ զոհերու թիւէն։

Պայմանադրութեան համաձայն, ցեղասպանութեան կամ անոր գործողութիւններէն որեւէ մէկուն մեղաւորները պէտք է պատժուին անկախ իրենց քաղաքական ու հասարակական գործունէութենէն եւ պաշտօնական դիրքէն։ Պայմանադրութիւնը չ’ընդունիր ցեղասպանութեան համար պատիժի պարագային իրաւաբանական վաղեմութիւն։ 

Նշենք, որ 1915-1923 թուականներուն Արեւմտեան Հայաստանի մէջ հայերու Ցեղասպանութեան ժամանակ տեղի ունեցած են Պայմանադրութեան բոլոր հինգ կէտերուն մէջ նշուած գործողութիւնները։

Թուրքիա այս պայմանադրութիւնը ստորագրած է 1950 թուականի Յուլիսի 31-ին։

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2016/LA_CONVENTION_POUR_LA_PREVENTION_ET_LA_REPRESSION_DU_CRIME_DE_GENOCIDE_ET_LA_TURQUIE-03.06.2016.pdf