«Ատանայի քաղաքական ժողովի ատենագրութիւն» գիրքի լոյս ընծայմամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնն ու Մատենադարանը սկիզբ կը դնեն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան թեմերուն վերաբերող գործերու բնագիրներու պատրաստման ու հրատարակութեան:  Առաջին հատորի շնորհանդւսը տեղի ունեցած է Յունուարի 12-ին Մատենադարանին մէջ:

Մատենադարանի տնօրէն Վահան Տէր Ղեւոնդեանի խօսքով, արխիւային փաստաթուղթերը եւ վաւերագիրները ալ աւելի մեծ նշանակութիւն կը ստանան յատկապէս այն տարածաշրջաններուն մէջ, որոնք  հայաթափուած են, իսկ այս գիրքը կ’անդրադառնայ 20-րդ դարու սկիզբի Ատանայի հայութեան ներքին կեանքին: 

Պատմական գիտութիւններու թեկնածու, Մատենադարանի աշխատակից Արմէն Մալխասեան նծած է, որ աշխատութիւնը կ’ընդգրկէ 1905 թուականի Մարտի 2-էն մինչեւ 1915 թուականի  Ապրիլի 10-ը ինկած ժամանակահատուածի արձանագրութիւնները, որոնք Ատանայի Հայոց թեմի առաջնորդութեան  ներքոյ ապրող բնակչութեան ազգային կեանքն արտացոլող ու ատանահայութեան ժողովրդավարութեան մակարդակին մասին վկայող  բացառիկ փաստագիրներէն են: Այն կը պարունակէ նաեւ կրօնական ժողովի եւ տնտեսական խորհուրդի համատեղ խառը նիստերու արձանագրութիւններ: