Յարգանքի արժանի Արցախի ժողովուրդին, որ կը դիմադրէ արիութեամբ ու արժանապատւութեամբ…

Ստեփանակերտի մէջ ձիւն կը տեղայ

Բազմաթիւ փաթիլներ

Ինչպէս շատ սպիտակ թիթեռներ…

Ստեփանակերտի մէջ ձիւն կը տեղայ

Այս փափուկ վերարկուն կը բուժէ երկիրը

Ծածկելով մռայլ սահմանները

Բանտէն կը բացուի երկինքը 

Ստեփանակերտի մէջ ձիւն կը տեղայ

Ինչի՞ մասին կ’երազեն տեղացիները.

Եթէ ​​ոչ էական խաղաղութեան,

Աւելի լաւ է, քան Սուրբ Ծննդեան զինադադարը

որ անոնց, այնուամենայնիւ, չէ տրուած…

Ստեփանակերտի մէջ ձիւն կը տեղայԼաւրենս Հեռաւ,

09 Յունուար, 2023թ.