Համաշխարհային մշակութային ժառանգութեան ցանկին մէջ ներառուած Տիգրանակերտի՝ 8 հազարամեայ Հեւսէլի  այգիները «մշակոյթի այգի» անուան տակ վարձով կը յատկացուին սեփական կազմակերպութիւններուն։ Պատմական տարածքին մէջ, ուր պէտք չէ նոյնիսկ գամ գամել, կ’արտօնեն անօրինական ճանապարհներու կառուցում եւ այլ շինարարական աշխատանքներ։

Հասարակական կազմակերպութիւնները քրէական գործ յարուցած են Համաշխարհային ժառանգութեան արժէք հանդիսացող Հեւսէլի այգիները  վերացնելու այս փորձերուն դէմ։

Քաղաքաշինութեան  վարչութեան Տիգրանակերտի մասնաճիւղի քարտուղար Մահմուտ Օզքեսքին յայտարարած է, որ այն, ինչ որ տեղի կ’ունենայ այստեղ, կը հակասէ օրէնքին, եւ շինարարական աշխատանքներու հետեւանքով Հեւսէլի այգիներու գիւղատնտեսական նշանակութեան տարածքը պիտի վտանգուի։

Արեւմտեան Հայաստանը կ’արձանագրէ հերթական անօրինութիւնը մեր տարածքին մէջ, հրաւիրելով միջազգային հանրութեան ուշադրութիւնը: Արեւմտեան Հայաստանը որպէս ճանչցուած պետութիւն եւ այս քաղաքակիրթ դարուն բռնազաւթուած ըլլալով Թուրքիոյ կողմէ, կը շարունկէ կրել մեծ վնասներ, իսկ տարագիր հայութիւնը չի կրնար վերադառնալ հայրենիք: