Պետական պիւտճէի միջոցներով 2023 թուականին Ախալքալաքի մէջ 4 միլիոն 182 հազար 667 լարի արժող չորս ենթակառուցուածքային նախագիծ կ’իրականացուի։ Համայնքապետարանը Յունուարի 31-ին իր նիստի ընթացքին հաստատեց այս բոլոր նախագիծերը եւ տեղական պիտճէէն համատեղ օժանդակութեան յատկացումը։

Նախագիծերը հետեւեալն են. Սուլտա եւ Տատէշ գիւղերու ջրմուղ կայանի կառուցում, գլխաւոր ջրագիծի եւ ջրամբարի տեղադրում, Քարսէպ-Ափնիա ճանապարհի վերականգնում, Ապուլ-Քարթիքամ ճանապարհի վերականգնում, Փթենա-Չունչխա ճանապարհի վերականգնում: 

Արեւմտեան Հայաստանը դրական կը գնահատէ ենթակառուցուածքներու զարգացման ուղղուած գործողութիւնները, որոնք կը նպաստեն տուեալ տարածքին մէջ հայութեան ապրելակերպի պայմաններու բարելաւման: