Մատրիտի Քոմփլութենսէ համալսարանին մէջ ստեղծուած է հայագիտութեան ճիւղ։

Այստեղ պիտի հետազօտեն, դասաւանդեն եւ փոխանցեն հայագիտական ​​նիւթեր: Բաժանմունքը պիտի ղեկավարէ փրոֆեսոր Ֆրանսիսքօ Ա.Զուրեան։«Կը հրաւիրենք Մատրիտի եւ Սպանիոյ աքսորված հայերը, ինչպէս նաեւ բոլորը, որոնք հետաքրքրուած են հայկական մշակոյթով, պատմութեամբ եւ իրականութեամբ, մասնակցելու դասընթացներուն»,- նշած է ան: