Զորեան հիմնարկին առընթեր Ցեղասպանութեան եւ մարդու իրաւունքներու ուսումնասիրութեան միջազգային համալսարանը կը յայտարարէ «Ցեղասպանագիտութեան եւ մարդու իրաւունքներու համալսարանական ծրագիրի» 2023 թուականի ընդունելութեան յայտերու ընդունման մեկնարկը։

«Ցեղասպանագիտութեան եւ մարդու իրաւունքներու համալսարանական ծրագիրն» իր տեսակին մէջ առաջիններէն է, որ կ’ուսումնասիրէ եւ կը վերլուծէ ցեղասպանութեան դէպքերը համեմատական եւ միջգիտակարգային մօտեցմամբ։ Երկշաբաթեայ դասընթացքի ժամանակ ուսանողները կը կարդան յատուկ ընտրուած գրականութիւն մարդու իրաւունքներու, ցեղասպանութեան տեսութեան, Հայերու դէմ իրագործուած Ցեղասպանութեան եւ աշխարհի մէջ տեղի ունեցած միւս ցեղասպանութիւններուն վերաբերեալ՝ Հայերու Ցեղասպանութիւնն ընդունելով որպէս օրինակ:

Հիմնարկի կազմակերպած դասընթացքներուն մինչեւ օրս մասնակցած է 450-է աւելի ուսանող աշխարհի 47 երկրէ:  ժամանակի ընթացքին այս ծրագիրի շրջանաւարտները ստեղծած են ցեղասպանագէտներու, ուսանողներու, հետազօտողներու, իրաւաբաններու եւ մանկավարժներու ընդարձակ եւ բազմազան ցանց, որոնք այժմ դարձած են ոլորտի առաջատար մասնագէտները եւ կը շարունակեն զարգացնել այն։

Ծրագիրով հետաքրքրուող ուսանողները կրնան դիմել մինչեւ 2023 թուականի Ապրիլի 30-ը  անցնելով հետեւեալ յղումով՝ https://www.genocidestudies.org/apply