Յարգարժան տիկնայք եւ պարոնայք․

Մեծ ուրախութեամբ, պատիւ ունիմ ձեզ հրաւիրելու մեր միութեան գլխաւոր համախմբման, որ տեղի պիտի ունենայ   2023 թուականի Մարտի 11-ին, ժամը 15:00-ին:

Հասցէն՝ քաղաք Քանն, Broussailles 1 պողոտայ, միութիւններու տուն:   ,          

            ՕՐԱԿԱՐԳԸ՝  

 1. Իշխանութեան  ողջոյնի խօսքը՝ նախագահի կողմէ
 2. Լռութեան վայրկեան՝ ի յիշատակ մեր զոհուածներուն
 3. Նախագահի զեկոյցը
 4. Փոխնախագահի գործունէութեան հաշուետւութիւնը
 5. Գանձապահի ելեւմուտի հաշուետւութիւնը
 6. Վերահսկողի  կողմէ հաշիւներու հաստատումը
 7. 2022 թուականի գործունէութեան ծրագիրը
 8. «Արեւմտեան Հայաստանի Սուր» մետալի պաշտօնական յանձնում
 9. 2023 թուականի նախագիծերու շնորհանդէս
 10. Հարց ու պատասխան 
 11. Իշխանութեան ներկայացուցիչներու ելոյթները.