Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրական դատարանի երկու նոր անդամներու նշանակման մասին

Հանրապետութեան Նախագահ,

Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 129-էն 135-րդ յօդուածները.

Մինչեւ օրս Սահմանադրական դատարանին մէջ կային   երկու անդամներ՝ պարոն Գասպար Տէրտէրեան, մահացած 2021 թուականի Օգոստոսին եւ անոր նախագահ Նիկոս Լիգերոս։

Սույնով կ’որոշէ.

Յօդուած 1. Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրական դատարանի դատաւորներու թիւը պէտք է ըլլայ 5։

Յօդուած 2. Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրական դատարանի դատաւորներու առաւելագոյն տարիքը 90 տարեկանն է։

Յօդուած 3. Պարոն Մեսրոպ Նահապետեան  եւ Վահէ Փակարդ կը նշանակուին  Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրական դատարանի դատաւորներ։

Յօդուած 6. Հրամանագիրը պիտի հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական թերթին մէջ։

Կարին, 2023 թուականի Մարտի 21

 Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ

 Արմենակ Աբրահամեան