Շուշուայ բերդապարիսպներուն հիմքերը դրած է Աւան Հարիւրապետը, տակաւին 1724թ.: Այս փաստին հանգամանքները տեղ գտած են ժամանակին ռուս գեներալ Մատիւշկինի 1725թ. Դեկտեմբերի 19-ին գրած նամակին  մէջ, ուր նշուած է, որ Աւան Հարիւրապետը հնազանդելով Արցախի բնակչութեան  խնդրանքին կը մնայ Շուշուայ սղնախին մէջ եւ բերդ կը կառուցէ: 1750-1752թթ. այն վերակառուցուած է Փանահ Ալի խանի կողմէ: Հայ պատմաբանները կը կարծեն, որ Շուշի քաղաքին անունը կը ծագի բերդին անունէն: Հնագոյն քաղաք-ամրոցը երկար դարերու ընթացքին հանդիսացած է Արցախի վարչական, կրօնական, մշակութային եւ կրթական կեդրոնը: