Հայկական կիրառական արուեստի եզակի նմուշներու նմուշահաւաք Համլէտ Հօուսէփեանը դիմատետրին իւր էջուն գրեր է. «Ինձ ծանօթ թուրք հնավաճառներէն մէկը թւով վեց Սիւնիք-Արցախեան մշակոյթի մաս կազմող գոտիներու լուսանկարներ է ուղարկեր։ Գօտիները ձեռք է բերեր բաքուեցի  հնավաճառէն մը։ Գօտիներէն երեքի վրայ հայատառ կնիքներ են։ Քաջ գիտակցելով, որ Բաքուին մէջ ժամանակին մեծ թւով հայեր են ապրեր, զարմանալի չէ անտեղ հայկական մշակութային գործեր գտնիլ, բայց մտքովս առաջին բանը, որ անցաւ, իսկ միգուցէ Արցախեան վերջին պատերազմէն ետք  իւրաենց ձեռքին յայտնուած թանգարաններէն են թալանուել գօտիները։

Ունի՞նք արդեոք թշնամու ձեռքին յայտնուած թանգարաններու հաւաքածուներու ցուցակը։ Միգուցէ ինչ-որ կայքով ներկայացուի՞ն անոնց ձեռքին յայտնուած իրերու լուսանկարներն ու այլ տեղեկութիւններ։

Աճուրդներու մէջ  յայտնուելու պարագային գօնէ հնարաւոր կըլլա ատոնք վերադարձնիլ։