Խնկօ Ապոր անուան ազգային մանկական գրադարանին մէջ աւարտուեցաւ արեւմտահայ գրականութեանը նւիրեւած միամսեակը: Մայիս ամսուա ընթացքին գրադարան այցելած երեխաները մասնակից դարձան արեւմտահայ բանաստեղծութեան բարձրաձայն ընթերցումներու, գիրքի քննարկումներու, գրական հանդիպումներու, զրոյցներու եւ ցուցահանդեսներու:

 2010թ.-էն արեւմտահայերէնը մտցուեր է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Աշխարհի վտանգուած լեզուներու էլեկտրոնային ատլասին» մեջ` ստանալով վտանգուածութեան առկա մակարդակներէն «հաստատապէս վտանգուած» կարգավիճակը: Գիտակցելով վտանգուած լեզուն պահպանելու գործին մէջ իւրաքանչիւր մշակութային կեդրօնի դերն ու նշանակութիւնը՝ գրադարանը ստանձնիլ էր արեւմտահայ գրական ժառանգութիւնն ու արեւմտահայերէնը երեխաներու համար նորոուի բացայայտելու առաքէլութիւնը:

Միամսյակի շրջանակում գրադարան այցելած երեխաներուն ներկայացուեր են Մկրտիչ Պեշիկթաշլեանի, Սիամանթօյի, Վահան Թեքեանի ու Վահէ Քաչայի ստեղծագործութիւնները:

Միամսեակի շրջանակին գրադարանին մէջ երեխաները նաեւ ունկնդրեր են հայրէնասիրական երգեր ու արեւմտահայերէն հեքիաթապատումներ: