Հայկական գորգն այսօր ալ իւր ուրոյն տեղնկը գրաեուէ հայկական մշակոյթին մէջ: Չնայած, որ անընդհատ տեղի կուենան տեխնոլոգիական նորամուծութիւններ, սակայն հայկական գորգը կը շարունակէ մնալ որպէս կենցաղի եւ մշակութային ժառանգութեան անբաժան մասնիկ: Չնայած գիտատեխնիկական առաջընթացին, հայկական գորգերը չեն կորցներ իւրեանց արժէքը: Հայկական գորգագործութեան աւանդոյթներն այսօր ալ կը պահպանուին եւ կւ շարունակուին՝ աշխարհին ներկայացնելով հայկական գորգերու իւրօրինակ մշակոյթը:

2000 թուականէ գործող եւ մեկդարեա պատմութիւն ունեցող «Մեգերեան Կարպետ» ընկերութիւնը կը զբաղուի հայկական գորգերու արտադրութեամբ, անտիկ գորգերու վերականգնմամբ եւ պահպանմամբ, ինչպէս նաեւ ատոնց ցուցադրութեամբ: Հաւատարիմ մնալով իւրօրինակ գորգերու ստեղծումին մեթոդներուն`«Մեգերեան Կարպետ» ընկերութիւնը,կօգտագործէ  երկրի բուրդը, տարածշրջանի ներկերը եւ գորգ գործելու աւանդական տեխնիկաները:

Հայկական ձեռագործ գորգերու աւանդոյթները պահպանուեր են նաեւ Արցախին մէջ: «Ղարաբաղ Կարպետ» ընկերութիւնը հիմնուեր է 2013թ. : Ընկերութիւնը մեծամասամբ կարտադրէ հայկական աւանդական, մասնաւորապէս՝ տիպիկ արցախեան գորգեր: Ընկերութիւնը կարտադրէ նաեւ էկոգորգեր, որոնք կը պատրաստուին բնական չներկուած բրդեա թէլերէն ՝ պահպանելով գորգագործութեան աւանդական եղանակները: Էկոգորգերը կարող են հանդիասանալ Արցախի նոր այցեքարտ:

Բացի վերոնշեալ արտադրամասերէն հայկական ձեռագործ գորգերու բացառիկ նմուշներ  կարելի է տեսնիլ Հայաստանի պատմութեան թանգարան, Հայոց ազգագրութեան եւ ազատագրական պայքարի պատմութեան ազգային թանգարան, Յովհաննէս Շարամբեանի անուան ժողովրդական ստեղծագործութեան կեդրօն, Ձիթողցոաններու տուն թանգարանում, Հայկական գորգի ազգային կեդրօն: