Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարեանի դիմատետրին գրառումը. Պատարայի բնակիչները կը պատմեն Լեսնոյի (Մեշալիի) մասին, թէ ինչպէս էին 1960-ականներէն այնտեղ բնակեցուած ադրբեջանցիները կառեւանգեն, կը սպանեն ու կրակի վրայ կայրեն Պատարայի բնակիչները: Ետք ալ իրենք կը փորձեն մեզի մեղադրիլ քաղաքացիական անձանց սպանութիւններու մէջ. դա այն պարագային, որ 1991թ. դեկտեմբերը սովորական ու փոքրամասշտաբ մարտական գործողութիւններու միջոցով պարզապէս վերացուեր են Պատարայի ու յարակից գիւղերու բնակչութեան գլուխը կախուած ադրբեջանական գոյաբանական վտանգները: