1878թ․գարունը անգլո-ռուսական պատերազմը գրեթէ իրողութիւն էր։Ալեքսանդր 2- րդը յամոզուած էր,որ Անգլիան Ռուսաստանը պատերազմ հայտարարելու պատրուակ կը փնտրեր: Շոււալովը կոնգրես ճանապարհելիս՝ նա յոխորտաց․

 «Կոմս Շոււալով․յիշեք, խաղաղութեան համար գլխով պատասխան եք տալու ինձ»։ Ցարական կառավարութիւնը դիմեց Բիսմարկը.

 «․․․յրաւիրիլ կոնգրես այն յաշւով,որ Ռւոսաստանը ազատուի երկընտրանքէն՝ պատերազմիլ Անգլիայի եւ Ավստրիայի դէմ կամ անվերապահ նահանջիլ»: 

Դիզրայելը յայտարարեց,թէ յարկ է հայկական նահանգները դարձնիլ ռազմական ամրութիւններ, ատոնց մէջ կէնդրօնացնիլ թուրքական զորքեր Ռուսաստանին դէմ։ «Անգլիան ի զորու չէ Օսմանեան Կայսրութիւնը ստիպիլ բարենորոգումներ իրականացնիլ։ Նա չի կրնար վախեցնիլ Օսմանեան Կայսրութիւնը,թէ այլեւս զինքը չի յուանաւորի,քանի որ թուրքերը գիտեն,որ Անգլիան կը յուանաւորէ սեփական շահերէն ելնելով․․Եթէ Անգլիան յակառակ իր աւանդական քաղաքականութեան,Օսմանեան Կայսրութեան հակադրէ բարեփոխումներ կատարիլ,ապա թուրքերն անպայման ընդդիմանալու են ու միաժամանակ մերձենալու են Ռուսաստանը»։ Անգլիան յաջողուեցաւ մինչեւ գագաթնաժողովի սկսուիլը որոշիլ քննարկուելիք հարցերու ցուցակը եւ ատոնց լուծման ամէնայաւանական տարբերակները։Դեռ աւելին, Բեռլինի վեհաժողովը դաշնագրային օրինականութեան տեսք էր տալու Անգլիոյ կողմէն մինչ այդ կայացրած վճիռները: Պահանջելով բարենորոգումներ՝ Անգլիան չէր ելնի օսմանեան տիրապետութեան տակ գտնուող ժողովուրդներու շահերէն,այլ բարենորոգումներու վրայ վերայկողութիւնը անոր համար զէնք էր ցանկացած պահի Օսմանեան Կայսրութեան իր կամքը թելադրելու համար։ Գագաթաժողովի քննարկած հարցերու շրջանակները շատ լայն էին։Խնդրի էր դրուած Արեւելեան հարցն ամբողջութեամբ վերաքննիլ նոր իրողութիւնները համապատասխան,նաեւ վերանայիլ Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիրը եւ այդ ընիլ՝ ելնելով ոչ թե պատերազմ այս կամ այն կողմի խաղացած դերէն ու վիճակէն,այլ հիմք ընդունելով վեհաժողովը մասնակցող բոլոր երկրներու տնտեսական, քաղաքական եւ ռազմական շահերը։ Բեռլին գլխաւոր յակամարտութիւնը Անգլիայի եւ Ռուսաստանի մէջէր։ Դիզրայեն հոխորտաց․«Մենք Անգլիայէն եկեր ենք այստեղ կարգաւորելու  սուլթանի գործերը եւ զինքը լիակատար յնարխւորութիւն տալու իր իշխանութիւնը գործադրելու Օսմանեան Կայսրութեան մէջ»։