44-օրեա պատերազմի մասնակից Վահէ Ադեանը ընտրեր էր դերասանի ուղին եւ մինչեւ ծառաիւթեան մեկնիլը քառօրեա պատերազմի հերոս Ռաբերտ Աբաջեանի մասին նկարահանուող փոքրիկ ֆիլմին մէջ կը խաղեր Ռաբերտի դերը։ Ծառաիւթենէ ետք ֆիլմը պետք է աւարտը հասուցեին, սակայն ոչ ոք կը պատկերցներ, որ Վահէն ինքն է դառնալու պատերազմի հերոս։ Վահէն մանկութենէ կարելի էր տեսնիլ զինւորական տարբերանշանով իրերով, զինւորական հագուստով։ Վահէի մեծ եղբայրը քառօրեա պատերազմի մասնակից էր։ Վահէն կը հպարտանար եղբորով ու անոր ծառաիւթեամբ։ Ընկերասէր ու բոլորը օգնութեան հասնող, յաշտեցնող Վահէն մասնագիտութեան ընտրութեան հարցով երբեք երկընտրանքի առաջ չէր կանգներ. կըսեր՝ բեմը կը սպասէ ինձի։ Ընդունուեր էր Աբէլ Աբէլեանի արուեստի դպրոց ու որոշ ժամանակ անց արդեն կաշխտեր հոն։ Ամէնաշատը, իհարկէ, Վահէն կը սիրեր զինւորական դերեր խաղալ թէ՛ դպրոցը, թէ՛ արուեստի դպրոցը․ «Վերջին զանգը ուսուցչուհին խնդրեր էր զինքը զինւորականի դեր տալ, երբ ուսուցչուհին առարկեր էր, որ վերջին զանգը նման դեր գուցէ չունենան, նա համառեր էր սցենարը զինքը դեր յատկացնիլ», – կը յիշէ մայրը։ Վահէն մէկ տարի կը ծառայէր  Ջրական, երբ սկսաւ պատերազմը։ Մէկ ամիս պայքարէն ետք՝ հոկտեմբեր 30-ին, անմահացաւ Մարտունի 2-ը, թշնամու ԱԹՍ-ի յարուածէն։ Վահէն բանաստեղծութիւններ կը գրեր, եւ յատկապէս սա խօսքերը կը տպաւորեն  բոլորը․ «Այն, ինչ կը յիշուի, չի կարող երբեք անցեալ յամարուիլ»։ Ինչպէս Վահէն, այնպէս ալ մեր հայրենիքի համար իրենց կեանքն ու առողջութիւնը չխնայած բոլոր զինւորներն ու անոնց սխրանքները չեն կրնար անցեալ յամարուիլ։ Վահէն մէկ տարի կը ծառայէր Ջրական, երբ սկսաւ պատերազմը։ Մէկ ամիս պայքարէն ետք՝ հոկտեմբեր 30-ին, անմահացաւ Մարտունի 2-ը, թշնամու ԱԹՍ-ի յարուածէն։ Վահէն բանաստեղծութիւններ կը գրէր, եւ յատկապէս այս խօսքերը կը տպաւորին բոլորը․ «Այն, ինչ կը յիշուի, չի կրնար երբեք անցեալ յամարուիլ»։ Ինչպէս Վահէն, այնպէս ալ մեր հայրենիքի համար իրենց կեանքն ու առողջութիւնը չխնայած բոլոր զինւորները ու անոնց սխրանքները չեն կրնար անցեալ յամարուիլ։