Օգոստոս 10-ին Արեւմտեան Հայաստանի Երեւանեան գրասենեակը տեղի է ունեցեր՝ Սեւրի դաշնագիրի ստորագրման 103-ամեակը նւիրուած գիտաժողով։ Գիտաժողովը տեսազանգով միացեր էր նաեւ Արեւմտեան Հայաստանի նախագահ  Արմենակ Աբրահամեանը։

Արմենակ Աբրահամեանը ողջունեց  Սեւրի դաշնագիրի ստորագրման 103-ամեակը նւիրուած գիտաժողովի մասնակիցները։ 

«Կողջունեմ Սեւրի պայմանագիրի ստորագրման 103-ամեա տարեդարձը նւիրուած գիտաժողովի բոլոր մասնակիցները: Իմ խորին երախտագիտութիւնս կը յայտնեմ: 1920թ. օգոստոս 10-ին, կնքուեց Սեւրի դաշնագիրը՝ Թուրքիոյ սուլթանական կառաւարութեան եւ 1914-1918թ.թ. առաջին համաշխարհային պատերազմը յաղթանակ տարած դաշնակից պետութիւններու  միջեւ:Սեւրի պայմանագիրն իր 89-րդ յօդուածով կը փաստեր եւ կամրագրեր հայ ժողովուրդի պատմական անվիճելի առնչութիւնը Հայկական լեռնաշխարհի հետ, որտեղ հազարամեակներ ի վեր ծնուեր, ապրեր եւ պետականութիւն ու մշակոյթ էր կերտեր հայ ժողովուրդը:

Ելոյթ ունեցաւ նաեւ վարչապետ Սէդա Մելիքեանը։ 

Վարչապետ Մելիքեանը իր խօսքին մէջ նշեց, որ ՝ Հայաստանի Հանրապետութեան կողմէն պայմանագիրը ստորագրեց Աւետիս Ահարոնեանը: Նա եւ Արեւմտեան Հայաստանի հայերու  ներկայացուցիչ եւ ազգային պատւիրակութեան ղեկաւար Պողօս Նուբար փաշան, գլխաւոր դաշնակից պետութիւններու հետ կնքեցին լրացուցիչ պայմանագիր՝ ազգային փոքրամասնութիւններու իրաւունքներու, դիւանագիտական եւ առեւտրային յարաբերութիւններու վերաբերեալ: Միջազգային իրաւունքի տեսակետէն Հայաստանի Հանրապետությունը, իբրև դաշնագրի մասնակից, դե յուրե ճանաչվում էր դաշնագիրը ստորագրած բոլոր պետութիւններու կողմէն: Պայմանագիրի հիմքը դրուեր էին 1916 թ. ստորագրուած Սաքս-Պիկոյի պայմանագիրի դրոյթներն ու 1920թ. Սան-Ռեմոյի կոնֆերանսի որոշումները: