Այսօր Հայ Դէրսիմ հարթակի կողմէն կազմակերպուած միջոցառումը նահանգապետը չեղեալ է յայտարարեր։

Մենք՝ հայերս,տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդներ ենք, տարածաշրջանը, որտեղ աւտոխտոն ենք, չունինք գործունեութեան ամէնաչնչին ասպարէզ։

Ոչ մի կազմակերպութիւն կը յամարձակուի մեզ աջակցիլ, ուստի մենք որոշեցինք ինքնուրոյն ինչ-որ բան ընիլ: Թող հայ ժողովուրդը համախմբուի միջոցառումներ կազմակերպելու հարցը, բայց նա կարո՞ղ է ատ իրեն թոյլ տալ։

Մենք գիտենք այս վախի պատճառը. մեր պարտքն է դա բացատրիլ յանրութիւնը:

Դու կարող ես ըլլալ ցանկացած մէկը բայց չես կարող հայ ըլլալ.

Հայկական ինքնութեան պաշտպանութիւնն ինքնին քաղաքական  հարց  է։

Այդ պատճառաւ հայերու համար գնալով կը դժվարանա սեփական տարածշրջանը արտայայտիլ իրենց մտքերը հայկական ինքնութեան, մշակոյթի եւ պատմութեան մասին:

Եւ ատոր համար՝

Կարելի է ըսիլ, որ 2023 թուականն է, եւ ցեղասպանութիւնն այս տարածաշրջանը կը շարունակուի։