Շնորհակալութիւն կը յայտնենք տեղական մամուլը եւ ժողովուրդը՝ Dersim Hay Platform-ի միջոցառման չեղարկման հարցով մեզի աջակցելու համար։

Իրենց համերաշխութիւնը դրսեւորեցան Արիս Նալչաեան, «Ակոս» թերթը եւ բազմաթիւ «Հայ» կազմակերպութիւններ։ Դա ամրապնդեց  մեր հաւատը մեր գործին յանդէպ:

Անոնք մեզի լուսաբանեցին մօտ 30 թերթերը եւ օգնեցին  յանդիպիլ մարդկանց ։

Մենք շնորհակալութիւն կը յայտնենք մեր բոլոր ընկերները, ովքեր աշխատեր են իրենց  տեղերը, քաջութեանեւ ջանքերու համար:

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք համերգավար Ումութ Ալթընքաշը եւ անոր ընկերները դժուարին պայմանները Դերսիմ իրենց ներկաիւթեան եւ ունեցած  ներդրման համար։

Եվրոպական DHP

https://fb.watch/mpHRlidVv9/?mibextid=qC1gEa