Մամուլ եւ հանրութիւն,

Որպէս Dersim Hay հարթակ, համերգը, որը նախատեսեր էինք անցկըցնիլ օգոստոս 12-ին, մարզպետարանի կողմէն արգելուեց՝ դրա բովանդակութեան ոչ տեղին ըլլալու պատճառաբանութեամբ։ Այս որոշումը բացայայտ միջամտութիւն է ոչ միայն մեր մշակութային գործունեութեանը, այլեւ մարդու հիմնարար իրաւունքները եւ խօսքի ազատութեանը։

Մտքի եւ արտայայտման ազատութիւնը ժողովրդավարական հասարակութեան հիմնասիւնն է եւ իւրաքանչիւր անհատի ամէնահիմնարար իրաւունքն է։ Արուեստն ու մշակոյթը հայելիներ են, որոնք կարտացոլեն հասարակութիւններու գունեղութիւնն ու բազմազանութիւնը: Այս համատեքստը մշակութային գործունեութեան կանխարգելումը պետք է դիտարկեր որպէս լուրջ հարձակում ժողովրդավարական արժեքներու դէմ։

Ումութ Ալթընչաղի համերգը նպատակ ուներ անցկացուիլ խաղաղ մթնոլորտը։ Երաժշտութեան միաւորող ուժի շնորհիւ այն մարդկանց կմիաւորեր եւ հնարաւորութիւն կտար հասկընալու տարբեր մտքեր ու տեսակետներ։ Այնուամէնայնիւ, արգելքի որոշումը պետք է ընկալուի որպէս քայլ, որը կը խաթարէ սոցիալական միասնութիւնը եւ կընդգծէ տարբերութիւնները՝ անտեսելով դրական նպատակները:

Այս արգելքը ակնյայտորեն մարդու իրաւունքներու խախտում է։ Մշակութային գործունեութեան արգելափակումը լուրջ սպառնալիք է ժողովրդավարութեան եւ ազատութիւններու համար։ Մենք՝ որպէս Dersim Hay Platform, դեմ ենք այս անարդար արգելքը՝ ընդգծելով եւ պաշտպանելով խօսքի ազատութեան եւ մշակութային բազմազանութեան կարեւորութիւնը։

Մենք կոչ կընենք ժողովրդավարութեան բոլոր պաշտպանները համախմբուիլ եւ պայքարիլ հանուն հասարակութեան մը կերտման, որտեղ արուեստն ու մշակոյթն ազատորեն կգոյակցեն։ Խօսքի ազատութիւնը եւ մշակութային միջոցառումները աջակցիլը կը նշանակէ պաշտպանիլ եւ առաջ մղիլ մեր հասարակութեան հիմնական արժեքները։ Այս դժուարին ժամանակաշրջանը մեր ամէնամեծ պարտականութիւնն է պաշտպանիլ մեր ժողովրդավարական սկզբունքներն ու ազատութիւնները:

Գեղարուեստական ​​եւ մշակութային գործունեութեան արգելքներն անընդունելի են։

Դերսիմ Հայ Հարթակ