Բարձրահասակ, ամրակազմ, թիկնեղ, շագանակագոյն աչքերով, շիկահեր, գեղեցկադէմ  Նորայր Նահապետեանը  ծնուեր է 1997թ.-ի հունւար 4-ին: Սովրեր է Հացիկի միջնակարգ դպրոցը: Ուսումն աւարտելէն ետք մեկներ է  զինւորական պարտքը տալու հայրենիքը: Ծառայեր է Արցախի Հանրապետութեան Յադրութ քաղաքը։ Եղեր է կարգապահ, օրինակելի զինծառայող,  արժանացեր է բազմաթիւ շքանշաններու եւ պատւոգիրներու, ստացեր է աւագ սերժանտի կը կոչի եւ սիրուեր հրամանատարներու ու իր ենթականերու կողմէն: Նորայր Նահապետեանը քառօրեա պատերազմի մասնակից է եղեր։ Երկու տարի ծառայելէն ետք անցեր է պայմանագրային զինծառաիւթեան Արմաւիրի՝ Մարշալ Բաղրամեանի անուան զորամասը որպէս աւագ սերժանտ: Մասնակցեր է քառասունչորս օրեա պատերազմը, ցուցաբերելով կարգապահութիւն եւ քաջութիւն, ստացեր է լեյտենանտի կոչում եւ տեղափոխուեր կռուի դաշտ՝ հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու: Մարտեր է տարեր կռուի թեժ կետերէն մէկը՝ Կուբաթլու:

Ընտանիքը  լուր չունէ Նորայրէն: Վերջին անգամ անոնց հետ կապի է դուրս եկեր 2020 թուականի  հոկտեմբեր 21-ին։ Ընտանիքը  շատ պատմութիւններ է լսեր անոր զոհուելու կամ գերի ընկնելու մասին, սակայն դեռեւս ոչ մի հիմնաւոր ապացոյց չունին: Ընտանիքը յոյսը չկորցնելով դեռ կը սպասէ անոր վերադարձը: