2023 թուականի օգոստոս 6-ին Հայ  Դերսիմ հարթակի ներկայացուցիչները  Ահմետ Բալկիսին հետ միասին   Artı Tv-ի եթերը  հիւր էին Հոզատ Ահմետը, որտեղ խօսեցին տարածաշրջանը առկա բնապահպանական խնդիրներու եւ յատկապէս  տարածաշրջանը կառուցուող ջրամբարի շուրջ երկար ժամանակ տարուող  պայքարի մասին: Ջրամբարի կառուցումը կը սպառնա Դերսիմի տարածաշրջանի ոչ միայն բնապահպանական խնդիրները, ալյեւ էկոտարածքի ժառանգականութեանը: Տարածաշրջանի բնիկները՝ արեւի-հայերը, որոնք հազարամեակներ արդեն կը բնակուին իրենց գենետիկական տարածքը, ստիպուած են ըլլաու լքիլ տարածաշրջանը եւ գաղթել, քանի որ իրենց բնակատեղին անցնելու է ջուրին տակ:Սա ցեղասպան քաղաքականութեան դրսեւորում է: Հարցազրոյցէն մէկ շաբաթ անց՝ սպառնալիքներէն ետք մարզպետը չեղարկեց համերգը: Ինչպէս մարդկանց ազգային  պատկանելութեան եւ ինքնութեան զգացմունքներն կը զարգընան, ըստ այդմ  ալ՝ պետութեան ճնշումը: Կառաջարկենք լսիլ յաղորդումը։ Տեսեք, թէ որն էր վտանգը:

https://www.youtube.com/watch?v=AgoPF8QeBWI