Հայերու դէմ իրականացուած ցեղասպանութիւնը կազմակերպուած եւ անողոք կերպով անցկըցնելու համար «Միութիւն եւ առաջադիմութիւն» կուսակցութեան կէնդրօնական կոմիտէի որոշմամբ 1914թ. փետրւարը ստեղծուեց Երեքի գործադիր կոմիտէն` կազմուած դոկտոր Նազըմէն, Շաքիր Բեհաէդդինէն եւ Միդհաթ Շիւքրիէն: Երիտթուրքական եռապետութիւնը` Թալէաթը, Էնուերը եւ Ջեմալը, կը գործեր այս կոմիտէի միջոցով, որու վրա դրուած էր օսմանեան կայսրութեան ամբողջ հայութեան տեղահանման եւ ջարդերու կազմակերպման ու իրագործման ողջ պատասխանատւութիւնը: Կոմիտէն, որ օժտուած էր ամէնալայն լիազորութիւններով, մանրամասն մշակեր էր հայերու տեղահանութեան եւ ոչնչացման բոլոր տեխնիկական հարցերը` անոնց տեղահանման ժամկետներն ըստ շրջաններու, տեղահանման ուղիները եւ վայրերը, ոչնչացման նպատակով անոնց կէնդրօնացման վայրերը եւ այլն: Դոկտոր Նազըմը, որը նաեւ երիտթուրքերու ղեկաւարներէն եւ Հայոց ցեղասպանութեան գլխաւոր ղեկավարներէն մէկն էր, ելոյթ ունենալով կուսակցութեան գաղտնի նիստերէն մէկը, երբ վերջնականապէս որոշում ընդունուեցաւ հայերու ցեղասպանութեան մասին, նշեր է. «Հայ ժողովուրդը պետք է ոչնչացնիլ հիմնովին, որպէսզի ոչ մի հայ մնա մեր երկիրը, եւ մոռացուի այդ անունն իսկ: Այժմ պատերազմ կընթանա, այսպիսի հարմար առիթ այլեւս չի ըլլալու: Մեծ տերութիւններու միջամտութիւնը եւ համաշխարհային մամուլի աղմկոտ բողոքներն աննկատ կմնան, իսկ եթէ անոնք իմանան, ապա կդրուին կատարուած փաստի առջեւ, եւ այդպիսով հարցը կվերանա: Այս անգամ մեր գործողութիւնները պետք է հայերու ամբողջական ոչնչացման բնոյթ կրեն, անհրաժեշտ է ոչնչացներ բոլորը, մինչեւ վերջին մարդը… Ես կուզեմ, որ այս հողին վրա թուրքը եւ միայն թուրքն ապրէ եւ անբաժանելիորեն տիրապետէ: Թող կորչեն բոլոր ոչ թուրքական տարրերը, ինչ ազգութեան եւ կրոնի ալ որ անոնք պատկանելիս ըլլան»: Երեքի կոմիտէի տրամադրութեան տակ դրուեցաւ  այսպէս կոչուած «Յատուկ կազմակերպութիւնը», որը ստեղծուերլ էր երիտթուրքերու կուսակցութեան որոշումով, եւ անոր վրա էր դրուած հայերու ցեղասպանութեան իրագործման պարտականութիւնը: Անոր անմիջական ղեկավարն էր Շաքիր Բեհաէդդինը: «Յատուկ կազմակերպութիւնը» կազմուեց բանտերէն յատուկ այդ նպատակով արձակուած քրեական հանցագործներէն, չեթեներէն` աւազակախմբերէն, որոնք ընդունակ էին ամէնադաժան ոճրագործութեան:

Փետրւար 12-ին սկսան հայ պաշտօնեաներու պաշտոնազրկութիւնները, օսմանեան բանակի հայ սպաներու ձերբակալութիւնները, զինաթափուած հայ զինւորներէն բանւորական վաշտերու կազմաւորումը: Արդեն փետրւար 18-ին Երիտթուրքերու Կէդրօնական մարմնի լիազոր Բեհաեդդին Շաքիրի ստորագրութեամբ` կուսակցութեան շրջանային պատւիրակները յղուած նամակներով յաղորդուեց հայերու բնաջնջման որոշումն ու ծրագիրը: