Յակառակ Բաթումի 1918թ. հունիս 4-ի դաշնագիրի` օգոստոս 15-ին թուրքական զորքը յարձակում գործեց Ալեքսանդրապոլին վրայ: Հայերու 15 ժամ տեւած դիմադրութիւնը յնարաւորութիւն տուեց Կարինէն, Կարսէն, Արդահանէն եւ Արդւինէն  այստեղ յաւաքուած գաղթականները հեռընալ քաղաքէն: Թուրքական զորքը սրի քաշեց քաղաքը մնացած բնակչութիւնը: Սեպտեմբեր 15-ին թուրքական իշխանութիւններու ենթակաիւթեան ներքոյ գործող «Վայրագ զորաբաժին» թաթարական զորագունդը Բաքու իրականացոյց  հայ բնակչութեան ջարդը: Ընդհանուր առմամբ Բաքու կոտորուեց 30.000 հայ:  Արդէն հունւար 21-ին թուրք ազգայնականներու դէմ սկսաւ Մարաշի հերոսամարտը, որը տեւեց մինչեւ 1920թ. փետրվար 12-ը: Փետրվար 11-ին ֆրանսիական ուժերը նահանջեցին Մարաշէն: Հայերը յետեւեցին ֆրանսիական բանակը, սակայն ճանապարհին ենթարկուեցան թուրքական հարձակման: Խուժանը մորթեց, կացնահարեց հայերը ու ֆրանսիացիները: Նահանջի ճանապարհին հայերն ունեցան 3000-5000 զոհ, իսկ ֆրանսիացիները` 800-1200 սպանուած ու ցրտայարուած: