Սասունցիներու միութիւնը յաջորդեց «Դերսիմի հայերու միութեան» ստեղծումը` դերսիմցի Միհրան Փրկիչ Գիւլթէքինի նախագահութեամբ։ Այս կազմակերպութիւնը լրատուական դաշտը լայն անդրադարձներու արժանացաւ։ Դերսիմահայերը նոյնպէս առաջնային կը յամարեն պատմամշակութային ժառանգութեան պահպանման խնդիրները, սակայն աւելի համարձակ կը յայտարարեն, որ միութիւնը կը ներառէ Դերսիմի տարածքը բնակուող բռնի կրոնափոխուած, յաճախ ալեւիականութիւն ընդունած հայութիւնը։ Յարկ է շեշտիլ նաեւ, որ յատկապէս դերսիմցի հայերու շրջանը բաւական յաճախ կը յանդիպին իրական հայկական ինքնութեան վերադարձի կամ ատոր մասին բարձրաձայնելու դէպքեր, որոնք լայնորեն տեղ կը գտնեն թուրքական եւ արտասահմանեան մամուլը։ Նկատինք նաեւ, որ քրիստոնեա հայերէն կազմուած հայրենակցական միութիւնները եւս ակտիվորեն կը յետաքրքրուին բռնի իսլամացուած հայերու խնդիրներով, եւ, օրինակ` «Մալաթիոյ հայերու միութիւնը» վերջերս յայտարարեց, որ բազմաթիւ այլ միջոցառումները զուգահեռ, կը պատրաստուի կրօոնափոխ հայերու մասին բազմակողմանի աշխատանք տանիլ։