Արեւմտեան Հայաստան 2023թ․ փետրւարը տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժէն տուժած Տիգրանակերտ քաղաքի պատմական պարիսպներու 30 յատուածը վնասներ էին ի յայտ եկեր, որոնց մասին իրազեկեր է Տիգրանակերտի մշակութային եւ բնական ժառանգութեան պահպանութեան ասոցիացիան։ Զեկոյցը ներկայացուեր են պատմական քաղաքի պարիսպներու բաստիոններու միջեւ՝ 30 կետերը գրանցուած քարաթափումները, հորիզոնական-ուղղահայաց ճաքերը, ճեղքերը, հենարաններու վնասուածքները։ Զեկոյցը կը նշուի նաեւ, որ քարաթափման վտանգը դեռեւս առկա է։  Չնայած ներկայացուած զեկոյցը, մինչ այսօր նշուած յատուածները վերականգնողական աշխատանքներ չեն սկսուեր: Ատկէ բացի, պարիսպներէն թափուած քարերը յայտնուեր են գանձագողերու թիրախը: Այս ամէնը բնակիչներու եւ բնապահպաններու քով բողոքի ալիք է առաջացուցեր:

https://www.dkvd.org/public/uploads/files/D%C4%B0YARBAKIR_KALES%C4%B0_VE_D%C4%B0%C4%9EER_K%C3%9CLT%C3%9CR_VARLIKLARI%20_DEPREM_SONRASI_HASAR_TESP%C4%B0T%C4%B0_compressed(1).pdf