AGBU “Parekordzagan” — Varna-ի յրաւերով Վառնայի հնագիտական թանգարան  տեղի է ունեցեր «Հայկական աւանդական տարազ» ցուցադրութիւնը` «Անցեալի ապագա» խորագիրով:Մշակութային միջոցառմանը համատեղ մասնակցեր են «Տերյան մշակութային կէդրօնը»-ը եւ Հայաստանի պատմութեան թանգարանը։ Ցուցադրութեան շրջանակը մեծադիր պաստառներու վրայ ներկայացուեր են բացառիկ նմուշներ Հայաստանի պատմութեան թանգարանի տարազներու հարուստ յաւաքածուէն, որոնք ամբողջական պատկերացում կու տան պատմական Հայաստանի տարբեր պատմաազգագրական շրջաններու հագուստի բազմազան գունապնակի մասին։Պաստառները համադրուեր են «Անցեալի ապագա» խորագիրով տարազներու կրկնօրինակներու ցուցադրութեամբ՝ պատրաստուած «Տերեան մշակութային կէդրօն»-ի կողմէն: «Անցեալի ապագա» յաւաքածուն կը ներառէ ինչպէս կանացի, այնպէս ալ տղամարդկանց տարազային համալիրներ, որոնց վերականգնման համար հիմք են հանդիսացեր Արեւմտեան եւ Արեւելեան Հայաստանի տարբեր շրջանները բնորոշ հանդերձներու նախատիպերը (Վան-Վասպուրական, Սիւնիք-Արցախ, Բարձր Հայք, Այրարատ եւ այլն)։Բոլոր նմուշները ձեռագործ են եւ կ՚արտայայտեն հայ ժողովուրդի զարգացած գեղագիտական ճաշակը: