Արեւմտեան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը շարունակելու է դիմիլ Մարդու իրաւունքներու եվրոպական դատարան՝ խնդրելով փոխհատուցիլ Արցախէն բռնի տեղահանուած ընտանիքները պատճառուած նիւթական եւ ֆիզիկական վնասները։

Արեւմտեան Հայաստանի Նախագահութեան գրասենեակէն կհոգա Արցախին քաղաքացիներու դիմումներու եւ անհրաժեշտ փաստաթուղթերու հավաքագրմամբ։

Յիշեցուցնք, որ Արմենակ Աբրահամեանը 2022 թ․ արդեն իսկ հավաքագրեր եւ ուղարկեր է Շուշիէն տեղահանուած անձանց շուրջ 40 դիմումներ։ Վերջինիս վերաբերեալ դատական գործն ընթացքին մէջ է։ 

Մարդու իրաւունքներու եվրոպական դատարանը (ՄԻԵԴ) 2014 թուականի մայիս 12-ին արձակեր է իր ամէնամեծ դատավճիռը, որը երբեւէ կայացուցեր  է որեւէ երկրին դէմ` պարտաւորեցնելով Թուրքական իշխանութիւնը  վճարիլ 123 միլիոն դոլար վնասի փոխհատուցում անհետ կորած կիպրացի յոյներու  հարազատները եւ Հյուսիսային Կիպրոսի հունական անկլավի բնակիչները: